Sąd Rejonowy w Lubinie

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Struktura organizacyjna -› Wydziały -› Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Strona główna
 
Mediacje
 
iWokanda
 
Aktualności
 
Ogłoszenia sądowe
 
Struktura organizacyjna
 
 
Kontrola zarządcza
 
Informacje
 
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
Zamówienia publiczne
 
E-Sąd
 
Portal Orzeczeń
 
Portal Informacyjny
 
Oferty pracy
 
 
Praktyki studenckie
 
Pomoc Ofiarom Przestępstw
 
 
Inne strony
 
Kontakt
 
Instrukcja Obsługi
 

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Dodano: 2006-11-13 12:08:29
Zmodyfikowano: 2015-10-21 09:29:52
Opublikował: Tomasz Nawara
Przez: Anna Kaleta
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 28757
Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący – SSR Joanna Bernasz-Biszczuk
Przyjmuje interesantów: we wtorki  od godz. 1030 do 1430 (w pokoju nr 407)
Sekretariat  Wydziału
ul. Wrocławska  3
59-300  Lubin
 pok. 403,  IV piętro
tel. 76 75-44-140
fax 76 75-44-159
e-mail:
W Wydziale Rodzinnym i  Nieletnich Sądu Rejonowego rozpoznawane są sprawy:
1) z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
2) dotyczące demoralizacji czynów karalnych nieletnich
3) dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych.
Właściwość rzeczowa:
1. W postępowaniu procesowym:
  - alimenty (dochodzenie po raz pierwszy, zmiana wysokości, wygaśnięcie obowiązku),
  - ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane (koszty wyprawki, utrzymanie matki w okresie ciąży i porodu),
  - zaprzeczenie ojcostwa,
  - ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami.
2. W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym małoletnich:
  - przysposobienia,
  - pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  - zezwolenie na zawarcie małżeństwa z powodu braku wymaganego wieku dla kobiety,
  - zmiana zawartego w wyroku rozwodowym orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania,
  - przywrócenie władzy rodzicielskiej,
  - ustanowienie opieki nad małoletnim,
  - ustanowienie kuratora dla małoletniego,
  - wydanie dziecka,
  - zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
  - rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami,
  - umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej,
  - ustalenie miejsca pobytu małoletniego,
  - ustalenie kontaktów z małoletnim,
  - sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.
3. w postępowaniu nieprocesowym dotyczącym dorosłych:
  - zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
  - zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa,
  - ustanowienie opieki prawnej nad osobą dorosłą,
  - rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny,
  - zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu; (zmiana orzeczenia ustanie obowiązku),
  - nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka,
  - ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
  - sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego i umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody,
  - sprawy zabezpieczenia alimentów,
  - nadanie klauzuli wykonalności,
  - sprawy w przedmiocie egzekucji sądowej.
4. W  postępowaniu dotyczącym nieletnich:
  - o demoralizację,
  - o popełnienie czynów karalnych.
Sędziowie orzekający:
1. Matuszewska Anna,
2. Potycz-Obuchowska Anna,
3. Urbańska Anna,
4. Tadrała Danuta.
Podmiot udostępniający informację

Osoba, która wytworzyła informację

Data wytworzenia informacji
 
 
Kontakt
ul. Wrocławska 3
59-300 Lubin

tel.: 76 75-44-100
fax.: 76 75-44-211
NIP: 692-10-20-087
REGON: 000325222
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.