Ogłoszenie z dnia 18.10.2017 r. sygn. akt I Ns 451/16

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Lubinie I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 451/16, toczy się postępowanie z wniosku Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Dariuszu Marku Zych, ostatnio stale zamieszkałym w Lubinie 59-300, ul. Szkolna 3/8, zmarłym dnia 27 czerwca 2004 r. w Miroszowicach. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Lubinie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po w/w spadkodawcy.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie z dnia 18.10.2017 r. sygn. akt I Ns 451/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-23
Publikacja w dniu:
2017-10-23
Opis zmiany:
Utworzenie Informacji