Ogłoszenie z dnia 09.10.2017 r. sygn. akt I Ns 230/17

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 4 października 2017 r. wydał w sprawie o sygn. akt I Ns 230/17 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po spadkodawcy Lechu Mirynowskim, PESEL 33022701756, zmarłym dnia 20.07.2014 r. w Lubinie, ostatnio stale zamieszkałym w Lubinie 59-300,ul. Niepodległości 1/10. Jednocześnie Sąd spadku poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zmieszczeniu w spisie inwentarza.

Wersja PDF

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie z dnia 09.10.2017 r. sygn. akt I Ns 230/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-12
Publikacja w dniu:
2017-10-12
Opis zmiany:
Utworzenie Informacji